ספר שבע מצות השם כרך א

$32.90
Tax included

      

ספר שבע מצות השם - כרך א - כולל: יסודי האמונה, עבודה זרה, ברכת השם ואבר מן החי  
פרק א - ידיעת האל יתברך שמו, תורת משה, ודין המינים וכופרים
פרק ב - מסית מדיח ונביאי שקר
פרק ג - איסור חידוש דת והוספת מצוה
פרק ד - אחריות בני נח
פרק ה - לימוד תורה לבן נח
פרק ו - עבודת השם, תפלה וברכת המזון
פרק ז - הקרבת קרבנות על ידי בני נח
פרק ח - חובת התנהגות מוסרית
פרק ט - תשובה

Quantity

  • Security Policy: We hold as extremely important the respect for your personal data and privacy. All transactions are encoded and completely secured by our High-Level SSL Certificated technology.
Security Policy: We hold as extremely important the respect for your personal data and privacy. All transactions are encoded and completely secured by our High-Level SSL Certificated technology.
  • Delivery Policy: We offer guaranteed registered delivery with real-time online tracking code. Orders can be made on regular or fast deliver speed. Delivery Policy: We offer guaranteed registered delivery with real-time online tracking code. Orders can be made on regular or fast deliver speed.
  • Return Policy: You may return a book or another item within 30 days of delivery for a full refund. Return Policy: You may return a book or another item within 30 days of delivery for a full refund.

שבע מצוות אלו יש להם כללים ופרטים, וכולם מבוארים על ידי תורה שבעל פה, כשאר התורה כולה תריג מצות שנצטוו בהן ישראל. וכשם שמצוּוים חכמי ישראל בכל דור ודור לפרש התורה וחוקותיה לשאר העם, כן מצווים לפרש לבני נח שבע מצוות שלהם, ולהורות להם היאך יקיימו מצוותיהן

SSMH001
21 Items

Data sheet

Author
Rabbi Moshe Weiner